Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.atopus.pl
 2. Sprzedającym jest firma OPCJA Sylwia Pangsy-Kania z siedzibą w Kamieniu 84-217, ul. Władysława Reymonta 3, NIP 579-130-03-84, REGON 192601443.
 3. Przedmiotem sprzedaży są przede wszystkim produkowane (szyte) przez Sprzedającego piżamki/ubranka dla atopików (ATOPUSIE) oraz inne ubrania z bawełny (dla dzieci i dorosłych), a także białe pościele.
 4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są nowe i wolne od wad.
 5. Ubranka dla atopików (ATOPUSIE) wykonane są z bawełny posiadającej certyfikat OecoTex Standard 100 w klasie I, co oznacza, że spełniają wymogi humanoekologiczne aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci. Nici, z których uszyte jest ubranko oraz nici, z których wykonany jest haft przedstawiający logo Atopusia również posiadają certyfikat OecoTex Standard 100. Tkanina oraz nici produkowane są w Polsce.
 6. Opakowania produktów wykonane są z najwyższej jakości surowców i materiałów produkcji krajowej.
 7. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą zwaną dalej Klientem, a sklepem internetowym atopus.pl, zwanym dalej Sklepem.
 8. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

DEFINICJE

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży piżamek dla atopików, ubrań z bawełny oraz pościeli zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego www.atopus.pl
 2. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie Zamówienia
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep atopus.pl umożliwia Klientowi składanie zamówień poprzez Formularz zamówienia, w którym Klient podaje niezbędne do dostawy dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (imię i nazwisko, dokładny adres, na który towar ma być wysłany) oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Jeśli podane dane nie będą kompletne, wówczas Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 7. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku zamówień płatnych przelewem) lub emailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta w odpowiedzi na email Sklepu (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze). Jeżeli Sklep nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym lub nie otrzyma emailowego potwierdzenia zakupu w ciągu 5 dni lub jeśli w ciągu 5 dni nie nastąpi płatność na rachunek bankowy Sklepu zamówienie zostanie anulowane.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 2. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 4. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 5. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: przelew lub pobranie przy odbiorze. W przypadku przelewu kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek podany w emailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Jeśli wybrana zostanie forma: pobranie przy odbiorze to należność pobierze listonosz.
 6. Przelewy prosimy kierować na konto 50102055581111103702800067, OPCJA Sylwia Pangsy-Kania, ul. W. Reymonta 3, 84-217 Kamień. W tytule przelewu prosimy wpisać: atopus.pl, numer zamówienia, imię i nazwisko. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

Odbiór osobisty – brak kosztów

Paczka pocztowa, płatność przelewem – 17 PLN brutto

Przesyłka pocztowa pobraniowa – 20 PLN brutto

 1. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze, a maksymalnie 5 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach specjalnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany indywidualnie.
 2. Towar wysyłany jest maksymalnie w 2 dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na konto (płatność przelewem) lub złożeniu zamówienia (przesyłka pobraniowa – płatność przy odbiorze).
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy
 4. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.
 5. Atopus.pl dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła do Klienta w jak najkrótszym czasie.

ZWROTY I WYMIANA

 1. Zakupione ubranka nie podlegają zwrotowi.
 2. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny rozmiar prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail bądź telefonicznie w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania ubranka.
 3. W przypadku niedopasowania rozmiaru istnieje możliwość wymiany na inny (odpowiedni rozmiar) lub za dodatkową opłatą (20℅ ceny ubranka) uszycie piżamki na miarę zgodnie z wytycznymi np. co i gdzie poszerzyć, wydłużyć.
 4. Jeżeli ubranko wymieniane jest na inne, które różni się ceną od pierwotnie zakupionego wówczas najpierw następuje zwrot towaru wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedającego i na koszt Kupującego, a następnie zawarcie nowej umowy sprzedaży.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Atopusie, ubrania oraz pościele objęte są gwarancją producenta. Biorąc pod uwagę fakt, że ubranko jest wymrażane i prane po każdej nocy używania go przez dziecko trwałość jednego ATOPUSIA to ok. 3-4 miesiące.
 2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 3. Producent rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych oświadcza, że podjęte zostały działania zmierzające do zagwarantowania spełnienia wymogów art.28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz innych zapisów ww. Rozporządzenia nakładających obowiązki na podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający jest gotowy na spełnienie ww.wymagań w dniu 25 maja 2018 roku.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 3. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należą np. zmiany płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług; zmiany przepisów prawnych.
 2. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej www.atopus.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.